menu dblex
smyga sig in
verb
lista sig in
nästla sig in
slinka in
förrädiskt uppträda
halka med
vinna insteg

Alla synonymer går att klicka på.