menu dblex
smyga sig genom
verb
sippra

Alla synonymer går att klicka på.