menu dblex
smyga sig fram
verb
sippra

Alla synonymer går att klicka på.