menu dblex
smuggla undan
verb
smussla undan
gömma
dölja
undanhålla
undansmussla
sticka undan
undansmuggla
hölja
hemlighålla
betäcka

Alla synonymer går att klicka på.