menu dblex
smittas av
verb
ådraga sig

Alla synonymer går att klicka på.