menu dblex
smita från
verb
hålla sig undan

Alla synonymer går att klicka på.