menu dblex
smörja ned
verb
smutsa
fläcka
söla
grisa ned
smutsa ned
sudda till
illa tilltyga
lorta ned
nedsmeta

Alla synonymer går att klicka på.