menu dblex
småväxt
adjektiv
låg
liten
dvärglik
förkrympt
kort
kortväxt

Alla synonymer går att klicka på.