menu dblex
småslug
adjektiv
knepig
fiffig
illmarig
klurig
knipslug

Alla synonymer går att klicka på.