menu dblex
småsint
adjektiv
småaktig
småskuren
futtig
nedrig
lumpen
småsinnad
tarvlig
fattig
pedantisk
petnoga
gemen
lågsinnad
simpel
sjaskig
inskränkt
Se även
småsinta

Alla synonymer går att klicka på.