menu dblex
smårolig
adjektiv
skämtsam
rolig
putslustig
gemytlig
smålustig
småkvick

Alla synonymer går att klicka på.