menu dblex
småningom ändra sig
verb
skrota sig

Alla synonymer går att klicka på.