menu dblex
småhosta
verb
hacka

Alla synonymer går att klicka på.