menu dblex
slutmål
substantiv
slut
mål
ändpunkt

Alla synonymer går att klicka på.