menu dblex
slutlig bedömning
substantiv
utvärdering

Alla synonymer går att klicka på.