menu dblex
slutgiltig
adjektiv
definitiv
slutlig
oåterkallelig
orubblig
kategorisk
avgjord
fastställd
avgörande
peremtorisk

Alla synonymer går att klicka på.