menu dblex
slutbehandla
verb
avverka
sluta
avgöra
utagera

Alla synonymer går att klicka på.