menu dblex
slitsam
adjektiv
arbetsam
strävsam

Alla synonymer går att klicka på.