menu dblex
slitas mellan
verb
vackla
vara villrådig

Alla synonymer går att klicka på.