menu dblex
slita ut
verb
förslita
förbruka
nöta
nöta ut

Alla synonymer går att klicka på.