menu dblex
slita upp
verb
riva upp
rispa upp
bryta
klyva

Alla synonymer går att klicka på.