menu dblex
slinka undan
verb
förgå
försvinna
fly
smita

Alla synonymer går att klicka på.