menu dblex
slinka i väg
verb
förgå
försvinna

Alla synonymer går att klicka på.