menu dblex
slingra sig från
verb
eludera

Alla synonymer går att klicka på.