menu dblex
slarvigt
adjektiv
huller om buller
Se även
slarvig

Alla synonymer går att klicka på.