menu dblex
slampighet
substantiv
slarv

Alla synonymer går att klicka på.