menu dblex
slaganfall
substantiv
slag
apoplexi
I uttryck
med anlag för slaganfall

Alla synonymer går att klicka på.