menu dblex
slafsa i sig
verb
sörpla
slafsa
lapa
sleva i sig

Alla synonymer går att klicka på.