menu dblex
slående olikhet
substantiv
kontrast

Alla synonymer går att klicka på.