menu dblex
slå under sig
verb
lägga beslag på
annektera
ta på entreprenad
tillskansa sig
erövra
underlägga sig
betvinga

Alla synonymer går att klicka på.