menu dblex
slå i grunden
verb
tillintetgöra

Alla synonymer går att klicka på.