menu dblex
slå blå dunster i ögonen på
verb
lura
narra
vilseleda
förespegla

Alla synonymer går att klicka på.