menu dblex
slå av på sina fordringar
verb
inskränka sig

Alla synonymer går att klicka på.