menu dblex
slå av på
verb
sänka
minska
jämka

Alla synonymer går att klicka på.