menu dblex
släthugga
verb
bila
skräda

Alla synonymer går att klicka på.