menu dblex
släppa på gasen
verb
sakta

Alla synonymer går att klicka på.