menu dblex
släppa lös
verb
lösgöra
befria
lösa
avkoppla
släppa loss
frisläppa
låta löpa
Se även
släppt lös

Alla synonymer går att klicka på.