menu dblex
släppa in
verb
ta emot
härbärgera
föra in
ge tillträde

Alla synonymer går att klicka på.