menu dblex
släppa fram
verb
ge fritt lopp åt

Alla synonymer går att klicka på.