menu dblex
skynda till
verb
tillskynda

Alla synonymer går att klicka på.