menu dblex
skynda i väg
verb
springa
försvinna
kvista
lägga av
Alternativ stavning
skynda iväg

Alla synonymer går att klicka på.