menu dblex
skyldig att avlägga räkenskap
adjektiv
ansvarig

Alla synonymer går att klicka på.