menu dblex
skyffla
verb
ösa
skovla
skotta
hämta upp
kasta
skjuta ihop
skrapa
hugga
skära av med skyffel
I uttryck
skyffla in
skyffla undan

Alla synonymer går att klicka på.