menu dblex
skydda sig
verb
förskansa sig

Alla synonymer går att klicka på.