menu dblex
skumma av raseri
verb
vredgas

Alla synonymer går att klicka på.