menu dblex
skuffelse
substantiv
besvikelse
missräkning

Alla synonymer går att klicka på.