menu dblex
skudda stoftet av fötterna
verb
smita

Alla synonymer går att klicka på.