menu dblex
skrymta
verb
hyckla
lisma
fromla
låtsa
simulera
smila

Alla synonymer går att klicka på.