menu dblex
skrympa
verb
skrumpna
förtorka
vissna

Alla synonymer går att klicka på.