menu dblex
skruva ned
verb
sätta ned
sänka
minska
dämpa
skära ned
sätta på sparlåga

Alla synonymer går att klicka på.